ลดราคาน้ำมันเบนซินยกแผง เริ่ม 7 พ.ย.นี้ เตือนเติมให้ตรงประเภทรถ

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ว่า  ตามที่ ครม.มีมติปรับลดภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประเภทเบนซินลดลง 0.15-1 บาทต่อลิตร ตามสัดส่วนเนื้อน้ำมันเบนซินที่ผสม ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.66ถึง 31 ม.ค.67

ล่าสุดที่ประชุม กบน.เห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E10-91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร และลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10-95 และ E20 ลงตามอัตราภาษีสรรพสามิตที่เปลี่ยนแปลง ตามนโยบายของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯ และรมว.พลังงาน เพื่อลดราคาขายปลีกให้กับประชาชน

การปรับลดราคาในกลุ่มเบนซินในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลดลง 2.50 บาทต่อลิตร โซฮอล์ 95 ลดลง 1 บาทต่อลิตร โซฮอล์ E20 และ E85 ลดลง 80 สตางค์

การลดราคาน้ำมันเบนซินมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.นี้ จึงขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการเตรียมน้ำมันแต่ละชนิดให้เพียงพอกับความต้องประชาชน รวมทั้งขอให้เประชาชนเติมน้ำมันให้เหมาะสมกับรถยนต์ที่ใช้ โดยดูจากฝาช่องเติมน้ำมัน คู่การใช้รถยนต์ หากเติมผิดประเภทอาจทำให้เกิดผลเสียหายต่อครื่องยนต์

สำหรับฐานะหนี้สินกองทุนน้ำมันขณะนี้ ติดลบ 74,292 ล้านบาท ติดลบจากบัญชีน้ำมัน 28,938 ล้านบาท จากบัญชีก๊าซแอลพีจี 45,354 ล้านบาท แม้กองทุนน้ำมันจะติดลบแต่ได้มีการกู้เงินเข้ามาเติมสภาพคล่อง.