ลดราคาพลังงาน-ค่าไฟ เงินเฟ้อธ.ค.ติดลบ0.83%

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือเงินเฟ้อทั่วไป เดือน ธ.ค 2566 อยู่ที่ 106.96 ลดลง 0.83% ลดลงติดต่อเป็นเดือนที่ 3 ปัจจัยมาจากการลดราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟ ตามนโยบายลดภาระค่าครองชีพ รวมทั้งเนื้อสัตว์และเครื่องประกอบอาหารที่ราคาลดลง

โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2566 สูงขึ้นเล็กน้อยเพียง 1.23% และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวในช่วง 1– 1.7% ทั้งนี้ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ ที่จะทำให้เกิดภาวะเงินฝืด แม้ตัวเลขเงินเฟ้อจะลดลงติดต่อ 3 เดือน

กระทรวงพาณิชย์คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2567 อยู่ระหว่าง -0.3 ถึง 1.7% ค่ากลาง 0.7% เป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ โดยเดือน ม.ค.มีโอกาสติดลบเป็นเดือนที่ 4 ากมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซล และค่าไฟในครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 300 หน่วย ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง ผลกระทบจากเอลนีโญมีแนวโน้มลดลง

ปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น เช่น การท่องเที่ยวที่ส่งผลให้สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดง ที่ทำให้การขนส่งทางทะเลปรับขึ้นค่าธรรมเนียมและค่าระวางเรือ.