ลุยลงทุนหุ้นเด่น3แบงก์ พีอีต่ำกว่า 10 เท่า รายได้/กำไรปัง

 

นักวิเคราะห์ชวนนักลงทุนทุกคน มาแสกนหาหุ้นใน SET50 ที่ P/E ต่ำกว่า 10 เท่า และสามารถสร้างกำไรและรายได้เติบโตต่อเนื่อง 2 ไตรมาสแรกของปี 2566 จากผลแสกนพบว่ามีหุ้น 3 ตัว ซึ่งอยู่ในกลุ่มแบงก์ทั้งหมด ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

ต่อมา ให้มาดูงบการเงินให้ละเอียดยิ่งขึ้นกันสำหรับ 3 แบงก์ที่มีความโดดเด่นด้านการสร้างรายได้ และกำไรในไตรมา1 และไตรมาส 2 ที่ผ่านมา
ธนาคารกรุงเทพสร้างรายได้ไตรมาสที่ 1 และ 2 เติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าถึง 9.24% และ 5.34% ตามลำดับ ในส่วนของกำไรสุทธิไตรมาสที่ 1 และ 2 เติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าถึง 33.82% และ 11.49% ตามลำดับ
ธนาคารกรุงไทย  สร้างรายได้ไตรมาสที่ 1 และ 2 เติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าถึง 1.79% และ 1.26% ตามลำดับ ในส่วนของกำไรสุทธิไตรมาสที่ 1 และ 2 เติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าถึง 24.14% และ 0.89% ตามลำดับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างรายได้ไตรมาสที่ 1 และ 2 เติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าถึง 6.91% และ 8.35% ตามลำดับ ในส่วนของกำไรสุทธิไตรมาสที่ 1 และ 2 เติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าถึง 53.94% และ 7.94% ตามลำดับ