“ศุภชัย เจียรวนนท์” ซีอีโอเครือซีพี รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ด้านผู้สร้างนวัตกรรม จากกระทรวงพาณิชย์ พร้อมชื่นชมเป็นต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล “เพชรพาณิชย์” ด้านผู้สร้างนวัตกรรม ให้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ ในงาน “วันพาณิชย์” ที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ปีที่ 103  รางวัล “เพชรพาณิชย์” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ โดยปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากภาคเอกชนและภาครัฐ เข้ารับรางวัลจำนวน 16 ราย แบ่งเป็นสาขาผู้ประกอบการ 5 ราย ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ราย ข้าราชการ 6 ราย

ทั้งนี้ ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัดของ “นายศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คือการมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสร้างประโยชน์ต่อประเทศในทุกมิติ ภายใต้ค่านิยม “3 ประโยชน์” คือ ประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และองค์กร ในช่วงวิกฤตโควิด-19 นายศุภชัยร่วมเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจเอกชนของ ศบค. ทั้งยังสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายฟรีกว่า 40 ล้านชิ้น นอกจากนี้ในฐานะประธานสภาดิจิทัล นายศุภชัยผลักดันร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษี Capital Gains 10 ปี  เพิ่มความสามารถในการระดมทุนของสตาร์ทอัพ จัด Road Show ที่อเมริกา ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร อิตาลี อิสราเอล เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาไทย รวมถึงผลักดัน Employee Stock Ownership Plan และ Convertible Debt  เพื่อสนับสนุน Start Up อีกทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายดิจิทัลสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พร้อมทั้งสนับสนุนภารกิจของกระทรวงพาณิชย์มาโดยตลอด อาทิ สนับสนุนภารกิจกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  โดย โลตัส ร่วมกิจกรรม DTN Business Plan Award  ตั้งแต่ปี 2564  และแม็คโคร ร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ  เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และให้ความร่วมมือตรึงราคาสินค้า เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเกษตรผ่านเซเว่น อีเลฟเว่น แม็คโคร โลตัส และร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการโชห่วยและธุรกิจอาหาร ร่วมโครงการ From Gen Z to be CEO กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมทักษะให้คนรุ่นใหม่ อีกทั้งซีพียังมีนโยบาย “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีและเกษตรกรไทยไปตลาดโลก สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายผ่านสาขาของแม็คโครและโลตัสในต่างประเทศ