สั่งออมสินเซ็ทเมนูลดหนี้ครัวเรือน ออมสินชี้ต้องลดดอกเบี้ย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ธนาคารออมสิน ไปดำเนินการจัดเซ็ทโปรแกรมในการปรับโครงสร้างหนี้ภาครัวเรือน โดยอาจมีเมนูไม่กี่เมนูเพื่อสะดวกแก่การปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งการลดหนี้และการยืดระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ และนับว่าเป็นผลดีกับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ด้วย เพราะได้มีการตั้งสำรองหนี้เสียดังกล่าวไปแล้ว

ดังนั้นหากสามารถปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ก็เป็นกำไรของสถาบันการเงิน ซึ่งตนเห็นว่าธนาคารพาณิชย์อื่นๆ น่าจะให้ความร่วมมือกับโครงการนี้ ที่ผ่านสถาบันการเงินเอกชนให้ความสนใจปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้ารายเล็กน้อยมาก จึงทำให้ภาระหนี้เหล่านั้นค้างอยู่ในระบบสูง

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนประมาณ 15-16 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 90% ของจีดีพี และ 10% เป็นหนี้เสีย ซึ่งเป้าหมายของกระทรวงการคลังต้องลดหนี้เสียครัวเรือนให้เหลือสู่ระดับ 80%

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว่า เห็นว่าแนวทางที่จะลดหนี้ครัวเรือนให้เห็นผล คือ การปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง แนวทางนี้ธนาคารออมสินได้นำมาใช้และช่วยภาระหนี้ให้กับลูกค้ารายย่อยได้ดี เช่นโครงการจำนำทะเบียนรถยนต์ ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ดอกเบี้ยลดลงถึง 10%  จากที่คิดดอกเบี้ย 28%  ส่งผลให้ลูกหนี้สามารถตัดหนี้เงินต้นได้เร็ว ช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนได้.