ส่งยูเนสโกพิจารณาตีทะเบียน”ชุดไทยพระราชนิยม”

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้มีข้อสั่งการ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าขอให้กระทรวงวัฒนธรรมเร่งรัดการดำเนินการการจัดทำข้อมูลเสนอต่อยูเนสโก ในการพิจารณารายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ชุดไทยพระราชนิยม) เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกโดยให้เรื่องดังกล่าวเป็นลำดับความสำคัญหลัก เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ เพื่อนำส่งเอกสารข้อมูลต่อยูเนสโก ในการตรวจสอบเอกสาร และพิจารณา นำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของยูเนสโกเพื่อประกาศต่อไป โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ในการผลักดันวัฒนธรรมไทย และยกระดับไปสู่ระดับโลก

และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานลวดลายผืนผ้าจำนวน 4 ลาย ได้แก่ 1.ลายวชิรภักดิ์ 2.ลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 3.ลายหัวใจ 4.ลายดอกรักราษฎร์ภักดี

โดยนายกฯขอความร่วมมือคณะรัฐมนตรี หน่วยงานราชการ และประชาชนในการใช้ลายผ้าดังกล่าวในการแต่งกายเพื่อส่งเสริมลายผ้าของพระองค์หญิงโดยพร้อมเพรียงกันและเพื่อเป็นการเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคล.