ส่งออกต.ค.โต8%สูงในรอบ13เดือน ปีนี้ลบไม่ถึง1%

นายกีรติ  รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยเดือน ต.ค. มีมูลค่า 23,578.8 ล้านดอลลาร์ ขยาย 8  % หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัว 5.4% เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 13 เดือน เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 น่าจะทำให้การส่งออกของไทยในปีนี้ ติดลบไม่เกิน 1%

ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 24,411.1 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 10.2%  ดุลการค้า ขาดดุล 832.3 ล้านดอลลาร์ โดย10 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออก มีมูลค่า 236,648.2 ล้านดอลลาร์   ติดลบ  2.7%  การนำเข้า มีมูลค่า 243,313.2 ล้านดอลลาร์ ติดลบ 4.6 % ดุลการค้า 10 เดือนแรกของปี 2566 ขาดดุล 6,665.0 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ส่งออกทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยส่งออกของไทยเดือนนี้ขยายตัวมากกว่าที่คาดและมากกว่าหลายประเทศในอาเซียน มีสัญญาณฟื้นตัวด้วยแรงหนุนจากอุปสงค์ที่ทยอยฟื้นตัวในช่วงเทศกาลปลายปี อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั่วโลกเริ่มลดลง สำหรับสถานการณ์อิสราเอลและฮามาส ยังคงอยู่ในวงจำกัดจึงยังไม่กระทบต่อการส่งออกภาพรวม