ส่งออกไทยเดือนก.พ.โต3.6% พาณิชย์ลุ้นทั้งปี2%

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  ส่งออกไทยเดือนก.พ. 2567 มีมูลค่า 23,384 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 3.6 % ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 หักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัว 2.3% ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 23,938 ล้าน ขยายตัว 3.2 %  ส่งผลให้ขาดดุล 554 ล้าน ทั้งนี้ส่งออก 2 เดือนแรกปีนี้  มีมูลค่า 46,034 ล้านดอลลาร์ขยายตัว  6.7% หักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย โต 5.6%

สำหรับการส่งออกของไทยชยายตัวต่อเนื่อง และทยอยฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกและความเชื่อมั่นด้านการบริโภคที่กลับมา สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโลกที่อยู่ในระดับขยายตัวต่อเนื่อง การส่งออกภาคอุตสาหกรรมของไทยยังขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยเฉพาะสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หม้อแปลงไฟฟ้า โทรศัพท์ และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ ในขณะที่สินค้าเกษตรขยายตัวได้ดีจากข้าวและยางพารา

ส่วนส่งออกเดือนมี.ค.นี้ เนื่องจากฐานปีก่อนสูงมาก ส่งออกได้สูงถึง 28,004 ล้านดอลลาร์ แต่เชื่อมั่นว่าการส่งออกจะยังโตได้  ส่วนทั้งปี 2567  คาดว่า ส่งออกไทยยังคงเติบโตได้ดี แต่ยังมีความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจของคู่ค้าในตลาดหลักอย่างจีน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นที่ฟื้นตัวล่าช้า ภัยแล้งที่กระทบต่ออุปทานสินค้าเกษตร ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดง คาดว่าทั้งปีส่งออกไทยจะขยายตัว 1-2%.