ส่งออกไทย67ยังเสี่ยงโตแค่1-2% เร่งรัฐเจรจาเอฟทีเอ

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เผยว่า ส่งออกไทยปี 67 คาดขยายตัวได้ 1-2% เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกยังชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลัก ภาวะสงครามที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าไม่แน่นอน
นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังทรงตัวระดับสูง แม้จะมีทิศทางขาลงแต่ต้องรอเวลา ดัชนีภาคการผลิตยังทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงบางตลาดสำคัญ ความกังวลเรื่องต้นทุนภาคการผลิตที่ยังมีความไม่แน่นอน ค่าไฟฟ้าและค่าแรงขั้นต่ำ ถือเป็นต้นทุนหลัก

ทั้งนี้ภาครัฐต้องเร่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกในตลาดเป้าหมายสำคัญ เร่งการเจรจาการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ  เพื่อสร้างแต้มต่อและลดอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดและแหล่งวัตถุดิบ ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาดโลก

ส่วนการส่งออกปี 66 คาดว่าติดลบ 1.5 ถึง 1 หลังภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยช่วง 10 เดือนแรกปี 66 (ม.ค.-ต.ค.) ในส่วนของการส่งออกมีมูลค่า 236,648.2 ล้านดอลลาร์ ลดลง 2.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า 243,313.2 ล้านดอลลาร์ลดลง 4.6% คิดเป็นเงินบาท 8,439,268 ล้านบาท ลดลง 4.7% ขาดดุลการค้าช่วง 10 เดือน 329,502 ล้านบาท.