หนี้ครัวเรือนพุ่ง16ล้านล้านบาท เกษตรกรวังวนแถมNPLกระฉูด

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยว่า หนี้สินครัวเรือนไตรมาส 2 ปี 2566 มีจำนวน 16.07 ล้านล้านบาท สูงขึ้น 3.6% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ จีดีพี อยู่ที่ 90.6%

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินครัวเรือน มาจากหนี้จาการซื้อสังหาริมทรัพย์และหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเป็นหลัก ขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนลดลงเล็ก โดยมีหนี้เสียหรือ  เอ็นพีแอล  1.47 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.68% จากไตรมาสก่อน

ที่น่าจับตามอง คือ หนี้ของเกษตรกรไทย จากมาตรการพักหนี้ ผลการศึกษาพบว่ามาตรการไม่ได้ทำให้ลดลงเท่าใดนัก เนื่องจากรายได้จากการทำการเกษตรยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงต้องเร่งเรื่องยกระดับรายได้ และมาตรการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพราะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนอีกทั้กลับงเป็นหนี้เสีย

ส่วนการจ้างงานไตรมาส 3 ปีนี้  ขยายตัวต่อเนื่อง ผู้มีงานทำ 40.1 ล้านคน จากการขยายตัวภาคเกษตรกรรม ภาคบริการโรงแรม/ภัตตาคาร จากนักท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของปีก่อน ผู้ว่างงานลดลงทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยทำงาน โดยการว่างงาน 4 แสนคน หรือ 0.99%.