หมูล้นตลาดรณรงค์บริโภคเร่งช่วยเกษตรกรดึงราคา

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ รณรงค์ให้ผู้บริโภคช่วยกันบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยดูแลราคาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ที่ได้รับผลกระทบจากราคา เพราะผลผลิตหมูมีชีวิตเกินความต้องการจากปกติ จะมีหมูออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ 5 หมื่นตัว แต่ขณะนี้อยู่ที่ 5.8 หมื่นตัว จึงต้องหาทางเร่งระบายผลผลิตส่วนเกิน แม้ว่าในส่วนของกรมปศุสัตว์จะเร่งแก้ปัญหาตัดวงจรหมูด้วยการผลักดันให้ทำหมูหันไปแล้วส่วนหนึ่ง

ทั้งนี้ กรมยังได้ขอความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ให้งดการจัดโปรโมชันลดราคาสินค้าเนื้อสุกรในช่วงนี้ เพราะราคาเนื้อหมูถูกอยู่แล้ว โดยราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 130 บาท และหากมีการนำเนื้อหมูมาจัดโปรโมชัน เกรงว่าจะไปกดราคารับซื้อหมู และกระทบกับเกษตรกร สำหรับราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มปัจจุบันอยู่ที่ กก.ละ 67-68 บาท ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยง ยังคงขายได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต  ที่ กก.ละ 72 บาท

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมได้หารือกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อติดตามสถานการณ์ราคา และสถานการณ์วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ พบว่า แนวโน้มราคาปรับตัวลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง.