หอค้าไทยคาดจีดีพีปี67ขยายตัว3.2% ส่งออกโต3%

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทย หรือจีดีพี ปี 2567 คาดขยายตัว 3.2% ยังไม่รวมโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต ลงทุนภาครัฐขยายตัว 1.7% การลงทุนภาคเอกชน 3.4% การส่งออก 3% การนำเข้า  3.8%  อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2% รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.48 ล้านล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 35 ล้านคน

ปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวของท่องเที่ยว การบริโภคอยู่ในเกณฑ์ดี การลงทุนเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดี การส่งออกกลับมาเติบโต อัตราเงินเฟ้อเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว จากมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาล

ส่วนปัจจัยเสี่ยงมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่มีแนวโน้มขยายขอบเขตมากขึ้น เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอลง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ภาระหนี้สินภาคครัวเรือน ปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มรุนแรงมากกว่าปีก่อน หุ้นกู้ภาคเอกชนที่ครบกำหนดมีจำนวนมาก อาจกดดันให้ บจ.ขนาดกลาง-เล็ก เสี่ยงล้มละลาย

สำหรับข้อสมมติฐานประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ในปี 2567 กรณีที่แย่กว่าหากสงครามอิสราเอล-ฮามาสยืดเยื้อ ทำให้เศรษฐกิจโลกซึมตัวลง วิกฤติในทะเลแดงมีผลกดดันการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังตลาดยุโรป และมีผลทำให้ต้นทุนในการนำเข้าน้ำมันดิบสูงขึ้น จีดีพีจะขยายตัวได้ 2.2%

กรณีที่ดีกว่าคือ มีผู้ได้รับสิทธิ 90% ที่เข้าร่วมโครงการดิจิทัล วอลเล็ต ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 80% หรือ 4 แสนล้านบาท ใช้จ่ายเงินตามสิทธิครบทั้งจำนวนภายในเวลาที่กำหนด จีดีพีขยายตัวได้ 4.2% กรณีดีที่สุดผู้ได้รับสิทธิทุกคนใช้จ่ายตามสิทธิครบทั้งจำนวน งบประมาณ 5 แสนล้านบาท จีดีพีจะขยายตัวได้ 4.5%.