เงินเฟ้อติดลบติดต่อ4เดือนและต่ำสุดรอบ35เดือน

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคขอเดือนม.ค 2567 เท่ากับ 106.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 อยู่ที่ 108.18 ส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไปลดลง 1.11%  ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่ำสุดในรอบ 35 เดือน จากมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ประกอบกับราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะผักเนื้อสัตว์ จากปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปเดือนก.พ.2567 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก มาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน ได้แก่ การตรึงราคาค่ากระแสไฟฟ้าในอัตราไม่เกิน 3.99 บาทต่อหน่วย สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร อีก 3 เดือน

นอกจากนี้ ผลกระทบของเอลนีโญลดลง ทำให้บางพื้นที่มีอุณหภูมิลดลง ปริมาณผักสดเข้าสู่ตลาดมากกว่าปีก่อนหน้า ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้มีปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทำให้ค่าระวางเรือและสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญปรับตัวสูงขึ้น เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้น ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น  และ การขยายตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2567 อยู่ระหว่าง-0.3– 1.7 ค่ากลาง 0.7 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค. 2567 ปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 54.5 จากระดับ 54.8 ในเดือนก่อนหน้านี้.