เงินเฟ้อต.ค.ลดลงครั้งแรกในรอบ25เดือน มาตรการรัฐหนุน

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์  เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน ต.ค. 2566 เท่ากับ 107.72 เทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน เท่ากับ 108.06 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง 0.31% นับว่าลดลงครั้งแรกในรอบ 25 เดือน สาเหตุจากสินค้ากลุ่มพลังงาน และสินค้าอุปโภค-บริโภคลดลง เนื่องจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ รวมทั้งเนื้อสุกร และผักสด ที่ราคาต่ำกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับเงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก สูงขึ้น 0.66%

ดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ย 10 เดือนของปีนี้  (ม.ค.– ต.ค.) เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น 1.60% ซึ่งเคลื่อนไหวในกรอบเป้าหมายที่กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กำหนดไว้ในกรอบ 1.0–3.0%ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพ.ย. 2566 คาดว่าจะปรับลดลงเล็กน้อย

สำหรับอุปสงค์ในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นจากการท่องเที่ยว การส่งออก และราคาสินค้าเกษตรสำคัญ ข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา ราคาปรับสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกร และค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ส่วนพลังงานที่ยังตึงตัวความขัดแย้งในสงคราม อาจส่งผลให้เงินเฟ้อไม่เป็นไปตามที่คาด

“กระทรวงพาณิชย์ คาดเงินเฟ้อทั่วไปปีนี้ อยู่ประมาณ 1.0 – 1.7% หรือเฉลี่ย 1.35% ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน”.