เชื่อมั่นผู้บริโภคฯพุ่ง คาดสงกรานต์เที่ยวเงินสะพัด

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยว่า  ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนก.พ. 67 อยู่ที่ระดับ 63.8 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 48 เดือน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวม อยู่ที่ 57.7 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำ อยู่ที่ 60.4 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 73.2 ดัชนีทุกตัวปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7

สาเหตุที่ทำให้ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับขึ้นต่อเนื่อง มาจากผู้บริโภคเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่น หลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลและนโยบายลดค่าครองชีพ ตลอดจนนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยมามากขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้น

“เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 คาดเติบโต 2%  ส่วนไตรมาส 2 เศรษฐกิจไทยจะจุดประกาย พลิกกลับมาฟื้นตัวชัดเจนขึ้นขยายตัวได้ 2.5-3% เนื่องจากจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเข้าสู่ระบบ รวมทั้งรัฐบาลจะมีการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์รวม 21 วัน ซึ่งเฉพาะในส่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 หมื่นล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยโตเพิ่มขึ้นได้อีก 0.2-0.3%”

สำหรับเงินที่มาจากการใช้จ่ายของคนไทย 5 พัน-1 หมื่นล้านบาท และ การใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่คาดว่าจะเข้ามาเที่ยวสงกรานต์ ราว1-1.5 ล้านคน อีก 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากบวกรวมกับเม็ดเงินสะพัดเฉลี่ยแต่ละปีที่ 1.3-1.4แสนล้านบาท จะทำให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดในระบบสูงถึง 1.8-1.9 แสนล้านบาท ทั้งนี้ วันที่ 19 มี.ค.2567 หอการค้าฯ จะมีการทบทวนประมาณการณ์เศรษฐกิจอีกครั้งจากที่ประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ไว้ 3.2%.