เตรียมรับนทท.จีนมาไทยช่วงตรุษจีน3.52ล้านคน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีน 5 – 14 ก.พ.นี้ คาดมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย  หรือ ทอท.กว่า 3.52 ล้านคน จึงสั่งการให้ ทอท.เตรียมความพร้อมทั้งด้านความปลอดภัยและความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับผู้โดยสารและปริมาณจราจรทางอากาศ

ขณะเดียวกัน ได้เน้นให้บริหารจัดการการให้บริการภาคพื้นให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวก รวดเร็ว สำหรับจุดตรวจคนเข้าเมืองได้สั่งการให้ตรวจเช็คความพร้อมของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ รวมทั้งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง  โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารและผู้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ คาดว่าปริมาณผู้โดยสาร 3,523,929 คน เฉลี่ย 352,393 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 20% และมีเที่ยวบิน 21,115 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,112 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีการเดินทางมากที่สุด 1,735,885 คน เฉลี่ย 173,588 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 24.3% และมีเที่ยวบิน 9,439 เที่ยวบิน เฉลี่ย 944 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 15.6%

โดยช่วงตรุษจีนมีสายการบินเฉพาะเส้นทางจีน แจ้งขอทำการบิน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง รวมกว่า 3,086 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 202.6% ผู้โดยสาร 458,813 คน เพิ่มขึ้น 220.2% และจากนโยบายฟรีวีซ่าชาวจีนที่เดินทางมาได้ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารเดินทาง รวมทั้งคาซัคสถาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ.