เตือนระวัง!”สามเสี่ยง”เศรษฐกิจปีหน้า น้ำมัน เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย

นายเจมี ดิมอน ประธานบอร์ดและซีอีโอ ธนาคารเจพี มอร์แกน เซส  กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ามกลางภาวะสงครามการสู้รบที่ยืดเยื้อไปถึงปี 67 ว่า ภูมิศาสตร์การเมืองจะเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลก ต่อจากปีนี้และไม่ชัดเจนว่า ปีหน้าความขัดแย้งในภูมิภาคศาสตร์การเมือง จะจำกัดอยู่ในรูปแบบปัจจุบันหรือขยายวงออกไป เป็นความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ไม่มีใครรู้ได้

ต้องยอมรับว่าสถานการณ์สู้รบดังกล่าว กระทบต่อการผลิต การขนส่งสินค้าไปทั่วโลก ส่งผลทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร พลังงาน และวัตถุดิบ ทำให้ราคาสินค้าในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น  และระดับราคาจะยืนอยู่ในระดับสูงนี้ไปจนกว่าสถานการณ์สู้รบจะคลี่คลาย

ดังนั้นปีหน้า สิ่งที่ต้องเผชิญ คือราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย ในระดับสูง ความขัดแย้งจะขยายวงกว้าง กระทบการผลิตและส่งออกน้ำมันของผู้ผลิตรายใหญ่อย่าง อิหร่าน  เพราะการผลิตมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากพลังงาน และอัตราดอกเบี้ยสูง เพื่อลดแรงกดดันจากเงินเฟ้อในเศรษฐกิจโลก

นี่คือ”สามสูง”ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกในปีหน้า กระทบทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ และเสถียรภาพเศรษฐกิจ คือเงินเฟ้อ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเงินทุนไหลออก  ความผันผวนทางการเงิน และภาระการชำระหนี้ของผู้ที่มีหนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ และหนี้ครัวเรือน

ปีหน้าจึงเป็นปีที่การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ท้าทาย เพราะต้องประคับประคองเศรษฐกิจให้ปรับตัวและไปต่อให้ได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยากลำบาก จึงต้องเตรียมดูแลผู้ถูกกระทบที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้.