เตือนไทยเสี่ยง”ขาดวินัยการคลัง-หนี้-พึ่งท่องเที่ยว

คณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เปิดเผยถึงผลการประชุมหารือกับประเทศไทย ว่า เศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี2567 คาดเติบโต 4.4% จากที่เคยคาดการณ์ไว้ 3.2% ผลมาจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังระยะสั้น โดยมาจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังเป็นหลัก

ทั้งนี้ ด้านการบริโภคในประเทศที่เติบโตสูงถึง 6% จะหนุนเงินเฟ้อปีนี้อยู่ที่ 1.7% แต่ยังอยู่ในกรอบเงินเฟ้อของ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) พร้อมกันนี้ไอเอ็มเอฟได้เตือน 3 ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ การขาดวินัยการคลัง, หนี้ภาคเอกชนพุ่งสูง, การพึ่งพาการท่องเที่ยวมากเกินไป แนะมีวิธีที่ดีกว่าการใช้มาตรการกระตุ้นระยะสั้น หากจะแก้ปัญหาความยากจน และเหลื่อมล้ำ

สำหรับเศรษฐกิจของไทยในปี 2567 จะถูกกดดันจากความเสี่ยงด้านลบทั้งภายใน และภายนอก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงภายนอก รวมถึงการชะลอตัวอย่างกะทันหันของเศรษฐกิจโลก รวมถึ จีน ที่เศรษฐกิจเติบโตลดลงมาก และการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ภาวะทางการเงินทั่วโลกที่ตึงตัวกว่าที่คาดไว้ และการแตกแยกทางเศรษฐกิจออกเป็นขั้วที่รุนแรงขึ้น

ส่วนปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศจะเพิ่มความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจาก “การขาดวินัยทางการคลัง”  หนี้ภาคเอกชนที่สูงขึ้น เป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเงิน และ “การพึ่งพาการท่องเที่ยวมากเกินไป จะเพิ่มความเสี่ยงของไทย.