เปิดฟรีวีซ่าคาดนักท่องเที่ยวจีนมาไทย 8 ล้านคนปีนี้

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน เปิดเผยว่า การลงนาม ฟรีวีซ่าไทย จีน ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทย 8 ล้านคนตามเป้าหมาย  โดยจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยตั้งแต่ปี 2556 นักลงทุนจีนยังเข้ามาลงทุนในไทยสูงเป็นอันดับต้นๆของนักลงทุนต่างชาติในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังผลักดันให้เกิดความร่วมมือในเชิงลึกในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว และพลังงานใหม่ เป็นต้น  และการแบ่งปันโอกาสในรูปแบบจีนสมัยใหม่ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าสู่ตลาดจีนที่มีขนาดใหญ่ กว่า 1,400 ล้านคน

รายงานข่าว หลังจากมีกระแสข่าวว่าจะมีการตกลงเปิด ฟรีวีซ่าไทย จีน ต้นปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนได้เดินทางเข้าไทยตกวันละ 2 หมื่นคน และหลังจากลงนามและเปิดฟรีว่าซ่า 2 ประเทศ น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาไทยเพิ่มขึ้น ดังนั้นที่คาดไว้ว่าทั้งปีจะเดินทางเข้ามา 8 ล้านคน ซึ่งจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยสร้างรายได้ได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา.