เผยโพล ม.หอการค้าฯ เห็นด้วยแจกเงินดิจิทัลแต่ค้านกู้เงิน

นายธนวรรธน์  พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน  1,240 ตัวอย่างทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14-20 พ.ย.66 เกี่ยวกับนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลลเล็ตของรัฐบาล ว่า ผลสำรวจส่วนใหญ่ 77.3% เห็นด้วย ส่วนอีก 22.7% ไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไข ส่วนใหญ่ 71.6% พร้อมลงทะเบียน แต่อีก 28.4 % จะไม่ลงทะเบียน โดยกลุ่มไม่ลงทะเบียนให้เหตุผลว่า ไม่สะดวกกับการใช้ที่มีข้อจำกัดพื้นที่ตามทะเบียนบ้าน และไม่อยากใช้เงินกู้ เพราะทำให้เป็นหนี้กับลูกหลาน และมองว่าเงินส่วนใหญ่จะกลับไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ พร้อมกังวงลข้อมูลของการลงทะเบียนรั่วไหล

เมื่อถามว่า เห็นด้วยกับการออก พ.ร.บ.เงินกู้ เพื่อนำมาใช้ในโครงการนี้หรือไม่โดยมากถึง 50.6% ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการก่อหนี้ระยะยาว, เป็นภาระให้คนรุ่นหลัง, คอร์รัปชั่นได้ง่าย และอีก 49.4% เห็นด้วย เพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ, ช่วยคนมีรายได้น้อย, ช่วยเพิ่มกำลังซื้อ

ขณะเดียวกันส่วนใหญ ไม่เห็นด้วยกับข้อจำกัด และเงื่อนไขของรัฐบาล เช่น ต้องใช้เงินภายในอำเภอตามทะเบียนบ้าน, ระยะเวลาใช้ 6 เดือน, ใช้ซื้อของผ่านออนไลน์ไม่ได้, ร้านค้าต้องอยู่ในระบบภาษี, เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ที่กำหนดเงินเดือนไม่เกิน 70,000 บาท และมีเงินในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท

นอกจากนี้ ยังสอบถามมาตรการลดค่าครองชีพ ทั้งลดราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน ลดค่าไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า ช่วยลดค่าครองชีพได้มาก และเห็นว่า เศรษฐกิจไทยหลังครึ่งปี 67จะดีขึ้น.