เร่งยุทธศาสตร์ค้าชายแดนหนุนรายได้2ล้านล้าน/ปี

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนชายแดน และผ่านแดน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยได้ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนฯ ไว้ 2 ล้านล้านบาท/ปี ใน 3 ปี และได้ตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการ 4 ชุด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานด้านต่างๆ ในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนฯ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน

ทั้งนี้ การทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจัดตั้งศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียว(One Stop Service ) ใน 8 จังหวัดนเดือนธ.ค. 2566 นี้ได้แก่ เชียงราย ตาก ตราด สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุดรธานี ซึ่งเป็นผลงานร่วมกันของหน่วยงาน ของภาครํบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแถลงความสำเร็จดังกล่าว ประมาณวันที่ 25 ธ.ค.นี้

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการให้บริการ One Stop Service จะทำให้เรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายลดลง สินค้าเกษตรจะได้อานิสงส์อย่างมาก ถ้าเร็วความสด การส่งมอบถึงมือลูกค้าจะเร็วขึ้น ภาคเอกชนดีใจที่ทำให้เกิดผลได้เร็ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการขยายจุดให้บริการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง ตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ตั้งแต่เดือนม.ค.-ต.ค. 2566 มูลค่า ผ่านแดน 1,451,068 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออก 825,248 ล้านบาท นำเข้ามูลค่า 625,820 ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้า 199,427 ล้านบาท.