เลื่อนจ่าย!เงินดิจิตอล ลากยาวถึง พ.ค.ปีหน้า โยนคณะกรรมการชุดใหญ่เคาะ 3 แนงทางตัดสิทธิ์คนรวย

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ประธานประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิตอลวอเล็ต 10,000 บาท เปิดเผยว่า การประชุมยังหาข้อสรุปไม่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ ที่อาจมีการตัดสิทธิ์คนรวยออกไปโดยมีด้วยกัน 3 แนวทาง ซึ่งพิจารณาจากรายได้ และเงินฝากในบัญชีธนาคาร

โดยแนวทางที่ 1.ตัดกลุ่ที่มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และมีเงินในบัญชีฝากเกิน 100,000 บาท จะเหลือคนที่ร่วมโครงการ 43 ล้านคน ใช้งบประมาณ 430,000 ล้านบาท

แนวทางที่ 2.ตัดกลุ่มรายได้าเกิน 50,000บาทต่อเดือน  มีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 บาท เหลือคนที่เข้าร่วมโครงการ 49 ล้านคน ใช้งบประมาณ 490,000 ล้านบาท

และแนวทางที่ 3 ให้เฉพาะกลุ่มยากไร้ 15-16 ล้านคน ใช้งบประมาณ 160,000 ล้านบาท

อย่าไรก็ตาม  แหล่งที่มาของงบประมาณ ยังไม่ได้สรุป เพราะมีหลายทางเลือก แต่โจทย์ของการคิดนโยบายจะใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก ผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณฯ ทั้งนี้มีการเสนอให้ใช้งบประมาณผูกพัน 4 ปี เบิกจ่ายปีละ 100,000 ล้านบาท ซึ่งอาจกระทบร้านค้าทำให้ได้รับเงินล่าช้า

ดังนั้นเมื่อใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก ซึ่งต้องรองบปี 2567 ซึ่งขณะนี้ล่าช้าอยู่แล้ว อาจทำให้โครงการล่าช้า จากเดิมที่กำหนดว่าจะจ่ายเงินได้ 1 ก.พ. 2567 อาจล่าช้าไปถึง เม.ย.หรือ พ.ค.2567 แต่รัฐบาลจะพยายามให้เร็วที่สุด.