เล็งใช้กองทุน้ำมันฯอุ้มเบนซินต่อ ลดภาระประชาชน

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี มีมติปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันกลุ่มเบนซิน ประกอบกับกระทรวงพลังงานได้มีมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินทุกประเภท ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันลดลงตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 256 โดยมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ม.ค. 2567 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้หลังจากสิ้นสุดมาตรการ โดยในวันที่ 1 ก.พ.นี้ กระทรวงพลังงานจะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันฯ เข้ามาบริหารจัดการเรื่องราคาน้ำมัน เพื่อไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันตรวจสอบให้มีน้ำมันพร้อมจำหน่าย

โดยกระทรวงพลังงานได้ประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ทั้งการบริหารจัดการเรื่องราคาโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) และการบริหารจัดการเรื่องปริมาณการจัดหาและการจำหน่าย โดยกรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ มั่นใจแม้สิ้นสุดมาตรช่วยเหลือดังกล่าว ยังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน.