“เศรษฐา”นำทีมบินประชุมผู้นำ”เอเปค”จับตาค้า-ลงทุนไทย

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง และคณะจะร่วมการประชุมเอเปค ที่จะมีขึ้น 11-17 พ.ย. 2566 ประกอบด้วยการประชุม รมว.คลัง, รมว.ต่างประเทศและรัฐมนตรีการค้า ณ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ ภายใต้หัวข้อหลัก “สร้างอนาคตที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นสำหรับทุกคน” ระหว่างการประชุมจะมีการรับรองเอกสาร 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างถ้อยแถลงรวมฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระดับรัฐมนตรีมีสาระสำคัญเพื่อทบทวนการทำงานของเอเปคในปีที่ผ่านมา และให้แนวทางการดำเนินการต่อไป

“ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ” โดยเน้น 1. การเสริมสร้างความเชื่อมโยง โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุนและห่วงโซ่ อุปทาน สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นแกนกลาง และสานต่องานเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกการเดินทางและเสริมสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับวิกฤตโรคระบาดในอนาคต

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าและรัฐมนตรีการต่างประเทศเอเปค ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 2566 โดย รมช.พาณิชย์ จะกล่าวถ้อยแถลงของไทยในวาระการประชุมเรื่อง “การสร้างภูมิภาคที่ยืดหยุ่นและเชื่อมโยง (Interconnected) การส่งเสริมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ” ก่อนสรุปผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เสนอที่ประชุมผู้นำเอเปค วันที่ 16-17 พ.ย.นี้.