เสนอสมุดปกขาวนายกฯ”รีฟอร์ม”ประเทศสู่ศก.ใหม่

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าฯได้จัดสัมมนา  ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 17 – 19 พ.ย. 2566 เพื่อระดมความคิดเห็นจากหอการค้าทั่วประเทศ เพื่อจัดดทำสมุดปกขาวเสนอนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง โดย เรื่องสำคัญ คือ ประเทศไทยต้องมีการรีฟอร์ม หลังจากไทยเข้าสู่ยุคที่ 2 อุตสาหกรรมไทยที่เฟื่องฟู การพึ่งพาส่งออกสูง และสู่ระยะที่ 3 การท่องเที่ยวได้กว่า 40 ล้านคน จนลดลงเหลือเพียง 4.2 แสนคนในปี 2564 จากการระบาดโควิด-19 จนตอนนี้ต้องมีการปฏิรูป (รีฟอร์ม) เศรษฐกิจและประเทศไทย

โดยหอการค้าฯได้เสนอ สมุดปกขาว ที่ได้รวบรวมประเด็นเชิงพื้นที่จากหอการค้าจังหวัด และภาคเอกชนทั่วประเทศ การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน โดยมี 4 ข้อสำคัญคือ

1.ประเทศไทยต้องยกระดับ Innovation Digital และนำเทคโนโลยี มาเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งประเทศไทยยังขาดอยู่

2.นโยบายเพิ่มจำนวนประชากรและพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมเป็น Global Citizen ที่มีคุณภาพ

3.จากการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับฟังเสียงจากผู้ประกอบการถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วประเทศ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่มีความเดือดร้อนมาก รัฐบาลจึงควรสนับสนุนเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน

และ 4.ผลักดันโครงการพัฒนาเมืองรอง 10 จังหวัด เป็นเมืองหลัก ซึ่งจะเป็นโมเดลต้นแบบความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เกิดการยกระดับรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ.