แม็คโครจับมือพาณิชย์และประมงสงขลา ซื้อปลากะพงกว่า 3 หมื่นกก. ช่วยดึงราคาปลาเกษตรกร

แม็คโครตอก รับซื้อปลากระพงช่วยเกษตรกรภาคใต้ ช่วยกระจายสินค้าสู่ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งเป้ารับซื้อปลากะพงกว่า 3,600,000 กิโลกรัม  ขายแม็คโคร 19 สาขาทั่วภาคใต้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนตุลาคม 2566 พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเลี้ยงปลา คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งผลิตถึงมือผู้ประกอบการและผู้บริโภค

 

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่ง “แม็คโคร” เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา วางแผนรับซื้อปลากะพงกว่า 30,000 กิโลกรัม จากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอจะนะ เพื่อแก้ปัญหาราคาปลากะพงตกต่ำ โดยจำหน่ายผ่านแม็คโคร 19 สาขาทั่วภาคใต้ นำร่อง สาขาแรก ได้แก่ หาดใหญ่ พัทลุง และสตูล ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร และสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ด้านนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ความร่วมมือดังกล่าวเกิดจากการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาตระหนักถึงปัญหาราคาปลากะพงตกต่ำ จึงได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายระบายปลากะพงภายในจังหวัดร่วมกับแม็คโครและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในพื้นที่ ช่วยเกษตรกรของเทพาและจะนะที่มีกว่า 300 ราย สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายร่วมกันในระยะยาว เพื่อเกษตรกรจะได้มีรายได้ที่มั่งคง”

 

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีที่ผ่านมา ระบุว่า มูลค่ารวมปลากะพงทั้งปีมีมากกว่า 6,000 ล้านบาท โดยมีปริมาณผลผลิตกว่า 51,000,000 กิโลกรัมต่อปี

พร้อมกันนี้ นายภัควัฒน์ ทัพชุมพล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อ (แผนกสินค้าอาหารสด) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระชังเลี้ยงปลากะพงริมแม่น้ำเทพา โดยมีนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา, นางวิลาสินี คงเล่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ประมงอำเภอเทพา และประมงอำเภอจะนะ และนายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอเทพา ร่วมรับฟังการเจรจาเพื่อเชื่อมโยงตลาดปลากะพงของเกษตรกรในพื้นที่ครั้งนี้