ไฟเขียวลดเบนซิน1บาทต่อลิตร มีผล 7 พ.ย.แก๊สโซฮอลล์91ลง2.50บาท

นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดราคาน้ำมันเบนซิน โดยเป็นมาตรการแบบผสมผสานในการลดราคา จาการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซิน และการบริการจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยในส่วนแรกลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินลง 1 บาทต่อลิตรเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 7 พ.ย.2566-7 ม.ค.2567 ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน  91 และ 95 ลดลง 1 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ ในส่วนของน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 ครม.เห็นชอบในหลักการให้ลดลง 2.5 บาทต่อลิตรนั้น ทางกระทรวงการคลังเสนอว่า ให้กระทรวงพลังงานไปบริหารจัดการจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้ลดราคาเพิ่มเติมอีก 1.5 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาแก๊สโซฮอลล์ 91 ลดลงมาได้ 2.5 บาทต่อลิตร

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง กล่าวว่า มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซิน 1 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 2  พันล้านบาท.